Povinnosti chův

Základní povinnosti chův

 

Každá rodina má jiný životní rytmus, tedy i jiné nároky na hlídání dětí, ke kterým je potřeba pečlivě přihlížet. Správný výběr chůvy s odpovídající kvalifikací rodičům zajistí nejen správnou péči o děti, ale i přirozený rozvoj znalostí a dovedností jejich potomků.

Trendblog_Header_poradna-chuvy_5.-8.-2015-920x480

 

Na začátku spolupráce je potřeba nároky rodiny sdělit chůvě zejména s ohledem na:
Každodenní program rodičů, školní rozvrh dětí, přítomnost domácího mazlíčka, zájem o doučování či umělecký rozvoj dětí, komunikaci s rodinou v cizím jazyce atd.

Všechny pečovatelky musí ovládat základy první pomoci a musí doložit potřebné živnostenské oprávnění. Samozřejmostí je příprava pracovní náplně chůvy, která obsahuje její povinnosti a odpovědnost v písemné formě. 

Zakládáme si na svědomitém výběru, ručíme za dovednosti a kvalifikaci našich chův, kterou průběžně zvyšujeme v rámci našeho firemního systému vzdělávání. Všechny naše pečovatelky ovládají základy první pomoci. Samozřejmostí je příprava pracovní náplně chůvy, která obsahuje její povinnosti a odpovědnost. Během počátečního období, kdy je chůva v nové rodině, poskytujeme užitečné rady. Vynakládáme maximální úsilí pro spokojenost celé rodiny. V průběhu spolupráce poskytujeme nadstandardní péči. Rodičům garantujeme diskrétnost a loajalitu.

 

 

Všestranná péče o děti zahrnuje zejména těchto 30 povinností chůvy:

• Příprava a podání stravy dítěti.
• Zajištění hygieny dítěte.
• Rozvoj logopedického a motorického vývoje.
• Všestranný rozvoj dítěte, psycho-somaticko-sociální.
• Péče o nemocné dítě.
• Návštěva pediatra a doprovody.
• Vyzvednutí ze školek, škol, kroužků a doprovod na určené místo.
• Zajištění přípravy do školy.
• Úklid hraček / dětského pokoje / kuchyně po přípravě jídla.
• Podpora růstu autonomie dítěte.
• Podpora psychomotorického tempa.
• Doplnění rodiny co se týče vzoru a identifikace dítěte.
• Podpora jedinečného individua dítěte.
• Zajistit rovnováhu po stránce biologické i psychické.
• Podpora při rozvoji citů a citových vazeb dítěte.
• Podpora vzdělanosti.
• Udržování kontaktu s rodiči.
• Povzbuzení růstu, stimul, učení formou hry.
• Navození důvěry, důvěrného a bezpečného vztahu.
• Zabránění nejistotě ve vztahu dítěte k chůvě.
• Nabídnutí kvalitního vztahu s dítětem.
• Zajištění pevného a povzbuzujícího vedení.
• Zapojení iniciativy.
• Zajištění pedagogické pomoci (pomoc při prožívání volného času).
• Zajištění metodické pomoci (příprava programu).
• Zjistit a následně zajistit cíle výchovy dle přání rodiče.
• Zaměření se na potřeby a na předávání hodnot.
• Zajištění bezpečnosti a jistoty dítěte.
• Zajištění nákupu pro domácnost.
• Drobný úklid domácnosti.