Podrobná náplň výukového kurzu pro chůvy

 

Podrobná náplň výukového kurzu pro chůvy jsou následující témata:

Blok I = zdravotnické minimum

1. základy první pomoci, bezpečnosti práce a požární ochrany, tzn. druhy úrazů, jejich ošetření a řešení krizových situací

2. základy hygieny a epidemiologie, tzn. jak dítě naučit hygienickým návykům, jak předcházet nákaze virovými a bakteriálními onemocněními

3. základy pediatrie, tzn. identifikace základních bolestí, a příznaků a vyhodnocení jejich závažnosti

4. prevence a péče o zdraví dítěte, tzn. obsah domácí lékárničky, odhadování rizik v okolí dítěte a jejich předcházení, návštěva lékaře

 

Blok II = péče o dítě

5. základy pedagogiky, tzn. výchovné zaměstnávání dětí, hra jako nástroj rozvoje osobnosti
6. základy psychologie dítěte, tzn. obousměrná verbální a neverbální komunikace s dítětem, potřeby dítěte podle věku
7. základy psychopatologie, tzn. identifikace věku dítěte nepřiměřených reakcí a poruch chování, včasné podchycení a prevence
8. základy sociologie, tzn. identifikace rolí v rodině v různých kulturních prostředích, práce s dědičností a se specifickými rodinnými podmínkami
9. zvládání stresových situací, tzn. předcházení krizovým situacím, metody uvolnění napětí v dítěti a auto-zklidnění, asertivní chování a řešení konfliktů
10. etika a etiketa práce chůvy, tzn. vhodný oděv, zásady společenského chování a vedení dítěte k jejich dodržování, etický kodex chůvy
11. dietologie, tzn. zásady zdravé výživy a pitný režim dětí, správné vs. nesprávné stravovací návyky

 

Blok III = právní a ekonomické aspekty

12. role a práce chůvy v soukromé rodině
13. rodinné právo
14. metody sociální práce, sociálně právní minimum
15. právní aspekty práce chůvy
16. daňové předpisy týkající se výkonu práce chůvy
17. základy účetnictví
18. pracovněprávní právo